sme.sk
 

Objem zahraničných grantov na jedného študenta

Objem získaných výskumných zahraničných grantov od 1.11.2009 do 31.10.2010 v prepočte na jedného študenta

Obdobie:

Stupeň štúdia:




Forma štúdia:



Kritérium: